Ekenstams Systemutveckling erbjuder utveckling och drift av kundspecifika system. Vi bygger ert system utifrån era behov/önskemål och hur ni vill arbeta i systemet för att sedan drifta det och ge support
På Ekenstams Systemutveckling arbetar Tomas som har ca 20 års erfarenhet av systemutveckling. Arbetet har främst skett inom finans/kort-branchen och olika program för administration. Det mesta av arbetet har skett med hjälp av utvecklingsverktyget Embarcadero Delphi och databaserna Microsoft SQL Server, Microsoft Azure SQL samt Embarcadero Interbase
Kontakta mig för ett första kostnadsfritt möte där ni får berätta om era önskemål/behov