IniCompare

Med hjälp av programmet IniCompare kan du jämnföra och sammanfoga två ini-filer med varandra. Programmet kräver ingen installation utan kan köras direkt efter nedladdning. För att kunna köra programmet krävs Microsoft Windows

Time2Report

Med Time2Report kan du på ett enkelt sätt hålla reda på vilka projekt du arbetat i. Time2Report finns tillgänglig på Windows Store.

Fleurie

Fleurie hjälper dig att hålla ordning på dina växter. Fleurie kommer snart finnas tillgänglig i Windows Store