Huvudfönstret

Första gången du startar Time2Report kommer en tom ruta visas till vänster. I den rutan kommer sedan kommer visas kunder och projekt. Se hur du fyller den rutan under avsnittet "Hantera kund", "Hantera projekt" och "Inställningar". Dubbelklicka på en kund för att visa projekten under den kunden. Klicka på knappen "Stämpla in" eller dubbelklickar du på ett projekt för att stämpla in på det projektet. Vill du byta projekt markerar du det nya projektet, och antingen klickar på knappen "Byt projekt". Du kommer du att stämplas ut från det befintliga projektet och stämplas in på det nya projektet.

Nertill i huvudfönstret ser du alla stämplingar du har gjort idag.

Om du klickar på de tre strecken uppe till vänster, kommer menyn att visas

Inställningar

Under inställningar kan du ställa in om du vill se tomma kunder i huvudfönstret, dvs kunder utan aktiva projekt.

Du kan även avrunda tider till valfri minut. Programmet skiljer på den tid som du ser i huvudfönstret och de tider som kommer med i rapporterna. Tiderna du ser i huvudfönstret använder avrundningen för skärm, och det som står i rapporterna använder avrundningen för rapport.

Du kan även byta språk, fn är det endast Engelska och Svenska.
OBS! Om du byter språk måste du starta om programmet innan det nya språket börjar gälla.

Rapporter

Under rapporter hittar du flera olika typer av rapporter.
Översikt
Översiktsrapporten visar projekt (officiellt namn), den här veckan, förra veckan, den här månaden, förra månaden, Hittills i år och Totalt (sen du skapade projektet).
Visa vecka
Per default visas den här veckan, och bara projekt som har tider under den veckan. Ange vilken vecka du vill se genom att välja ett datum och klicka sedan på knappen visa. Alla tider grupperas ihop på projekt och dag. Vill du spara resultatet klickar du knappen spara, se avsnittet "Spara rapport".
Stämplingstider
Stämplingstider visar start och sluttider samt eventuella kommentarer. Välj en startdatum och en slutdatum och klicka sedan på "Visa". Även den här rapporten går att spara, se avsnittet "Spara rapport"
Anpassad
I den anpassade rapporten tiderna för valfri period grupperad på datum och projekt. Välj starttid och sluttid samt vad du vill se som rubriker, datum eller projekt. Klicka sedan på visa. Rapporten visar bara de dagar och projekt som har tider. Har du få projekt över många dagar kan det vara lättare att få överblick genom att välja projekt som rubriker. Även den här rapporten går att spara, se avsnittet "Spara rapport"

Spara Rapporter

I det här fönstret kan du spara rapporter. Du väljer först vilket format du vill exportera i. Det finns för nuvarande två format, Microsoft Excel and xml. I filnamn väljer du var och vad filen ska heta. Defaultplats är i din hemkatalog under dokumentTime2Report.

Hantera kund

Lägg till kund
Ange namnet på kunden och klicka på "Lägg till"
Ändra kund
Markera den kund du vill ändra i listan. Namnet på kunden då dyka upp i rutan "namn". Ändra namnet och klicka på uppdatera.
Ta bort kund
Markera en kund i listan och klicka på "ta bort". För att kunna ta bort en kund får kunden inte ha några projekt, varken aktiva eller inaktiva. Att ta bort en kund påverkar inte tidigare in och ut stämplingar.

Hantera projekt

Lägg till projekt
Välj vilken kund som projektet ska ligga under. Fyll i det namn du vill se när du stämplar in och ut i rutan namn. Officiellt namn är det namn som din chef/rapport mottagare har sagt att projektet ska heta. Det är detta namn som kommer synas i alla rapporter. Start och slutdatum är de datum som avgränsar hur länge projektet är aktivt och därmed ska synas i listan på huvudsidan. Du kan även välja att projektet ska synas som inaktivt genom att kryssa i "Synlig utanför projekttid". Välj vilken kund och projekt du vill ändra på. Fyll i det nya namnet och/eller ett nytt officiellt namn. Samt de nya start och sluttiderna. Du kan även ändra om projektet ska synas utanför projekttiderna. När du är klar med ändringarna klickar du på knappen "Ändra"
Ta bort projekt
Välj vilket kund och projekt du vill ta bort och klicka på knappen "Ta bort". Om du tar bort ett projekt påverkas inte tidigare in och ut stämplingar.

Hantera tid

Lägg till tid
Välj vilken kund och projekt du ska lägga till en tid på. Välj sedan start och slutdatum samt start och sluttider. Du kan även fylla i en kommentar om du vill. Klicka sedan på "Lägg till"
Ändra tid
När du ska ändra en tid så måste du först välja ut vilken dag/period du vill se tiderna för. Detta gör du med rutorna "Från" och "Till", klicka sedan på "Visa". Markera sedan den tid du vill ändra. Fyll i de nya start och sluttiderna, kundnamnet, projektnamnet, och det officiella namnet, samt eventuell kommentar. Klicka sedan på "Ändra"
Ta bort tid
När du ska ändra en tid så måste du först välja ut vilken dag/period du vill se tiderna för. Detta gör du med rutorna "Från" och "Till", klicka sedan på "Visa". Markera den tid du vill ta bort och klicka sedan på "Ta bort"